Du är här

Kraftverk i älvarna

På kartan ser du de åtta älvar där Vattenfall har sina största vattenkraftverk. För varje älv presenteras realtidsdata om vattenflöden och vattennivåer för dessa kraftverk. Datan uppdateras kontinuerligt.