Du är här

Fiskvandring i Stornorrfors

Fisktrappan i Norrfors – en av Europas modernaste

Se fiskvandringen i Stornorrfors live


Fisktrappan är stäng för säsongen.

UPPVANDRING  2017

Lax - 4 100 st.

Öring - 209 st.

Total uppvandring - 4 309 st.

 

Länk film

Bildspel om fisktrappan: https://www.youtube.com/watch?v=weNg4i9dk80

OBS-fönstret augusti 2013: https://www.youtube.com/watch?v=-r3Jddv9uGc

Flodnejonöga liftar på lax: https://www.youtube.com/watch?v=c0uhWT6DDpk

SMOLTUTVANDRING

Årets utvandring av laxsmolt från Vindelälven är den högsta på över 100 år. 

Länk film smoltnedvandring juni 2017: https://www.youtube.com/watch?v=SiWhhgD--e4


 

 


Uppvandring 2016

Lax   
Vild6 442 
Odlad2 692 
Summa9 134 
   
Öring  
Vild232 
Odlad34 
Summa266 

 

 

 

Fakta Norrfors fisktrappa

2010 färdigställde Vattenfall en av Europas modernaste fisktrappor i Norrfors, Ume älv. Fisktrappan ligger 3 km uppströms Stornorrfors kraftverk och gör det möjligt för uppvandrande lax och öring att nå sina lekplatser i den outbyggda Vindelälven. 

 Total längd 350 m varav:

- intag 45 m

- kammarsektion 283 m

- difusor 22 m

Antal steg 77 st. (kammarsektion)

Höjdskillnad 22 m (+53 - +75)

Höjdskillnad mellan steg 0,3 m (kammarsektion)

 

Steg (kammarsektion)

Bredd 3,5 m

Längd 3 m

Vattendjup 1,9 m

Bredd överfall 1,5 m

Öppning botten 0,4x0,4 m

 

Intag

Bredd 15,6 m

Intagsluckor 4 st.

Rensrobotar 5 st.

 

Vattenföde

Reglering via PLC-styrning och 5 st. klaffluckor

Totalt flöde 10 -23 m3/sec

Enbart kammarsektionen 1,2 m3/sec

Flödeshastighet vid:

- överfall ca 0,3 m/sec

- bottenöppning ca 2 m/sec

 

Fiskhiss

Lyfthöjd 3,5 m

 

Fiskräkning

Vaki-räknare med IR-kamera, 2 st.

Antenner (Biomark) för avläsning av passiva radiomärken, 14 st.

 

Observationsfönster

Fönster 2 st.

Total fönsteryta L 4,8  x H 2 m

 

Stornorrforsprojekten

Under våren 2007 kunde Vattenfall och intressenterna längs Ume älv och Vindelälven enas i en avsiktsförklaring att gemensamt utveckla och förbättra fiskens möjligheter att ta sig förbi Stornorrfors kraftverk och vidare upp längs älvarna. Avsiktsförklaringen blev startskottet på ett samarbete som redan nu har genomfört och genomför ett antal pågående projekt.

Uppströmsvandring

Hittills är två projekt genomförda. Det första för att ta fram förslag på bra, fysiska åtgärder, från Sammanflödesområdet till Fisktrappa vid damm. I projektet gjordes 2009 bl a en stor telemetriundersökning, där laxar märkta i Obbola pejlades på sin väg mot fisktrappan och Vindelälven. En internationell expertgrupp deltog också i detta projekt med sina kunskaper om fiskvandring.

I ett andra projekt gjordes åtgärder i vissa områden (Baggböleforsen, Övre Kungsmofallet och Laxhoppet) som visat sig vara problematiska.

Under 2013 genomförs ett tredje projekt gällande uppströmsvandring. Det är återigen ett större telemetriprojekt där 150 laxar radiomärks och ytterligare ca 300 pit-tag (passiva radiomärken) märks i Obbola. Syftet är dels att utvärdera vilken effekt de fysiska åtgärder som genomförts har haft, dels att ge vägledning för vilka åtgärder som finns kvar att göra innan fiskuppvandringen fungerar tillfredsställande.

Nedströmsvandring

Även här har två projekt genomförts. Båda har haft huvudmålet att få en fungerade fiskavledare som kan slussa in nedströmsvandrade fisk i fisktrappan så att den inte går vägen via turbinerna. Efter vissa problem ligger nu fiskavledaren på plats och kommer till stor del kunna utvärderas detta år.

I Fisktrappan har även 14 antenner/loggar monterats in som kan registrera fisk märkta med pit-tags. Det innebär att vild smolt som märks i smoltfälla i Spöland (ca 2 500/år) kommer att registreras om de följer fiskavledaren ned till trappan. De fiskar som en gång märkts i Spöland och återvänder som vuxna kommer också att registreras när de passerar trappan.

 

Samarbete – skapar ny kunskap

Det finns ett starkt engagemang och intresse bland alla berörda längs Ume- och Vindelälven. Under samlingsnamnet ”Från kust till fjäll” arbetar följande parter och intressenter med att utveckla området ur fiskesynpunkt.

Kraftverksägare

 • Vattenfall

 • Umeå kommun

Universitet, myndigheter och intresseorganisationer

 • Sveriges Lantbruksuniversitet SLU (Vilt, fiske & Miljö)

 • Länsstyrelsen i Västerbotten

 • Vindelälvens Fiskeråd

 • Fiskeriverket – nuvarande Havsmyndigheten.

 • EU

 • Fiskerifonden

Vindelälvskommunerna

 • Vännäs

 • Vindeln

 • Lycksele

 • Sorsele

 • Arjeplog